અંબાજી મંદિર માં રાજકોટ નાં એક ભક્તે કર્યું સોનાનું દાન

રિપોર્ટ-અલકા બુંબડિયા(kotdatimes)
02/10/2020

આજરોજ અંબાજી મંદિર ખાતે રાજકોટના એક ભક્તે 1269 ગ્રામ સોનાનું દાન કર્યું છે.લોકડાઉન બાદ અંબાજી મંદિર દર્શનાર્થીઓ માટે ખુલ્લું મુકાયું છે ત્યારે અંબાજી મંદિરને સોનાથી મઢવા માટે માઇ ભક્તો દાન કરી રહ્યા છે.અને સોનાનું દાન પણ અંબાજી મંદિરમાં આવી રહ્યું છે ત્યારે આજે અંબાજી મંદિર ખાતે રાજકોટના એક ભક્તે 1269 ગ્રામ નું સોનાનું દાન કર્યું હતું.અંબાજી મંદિર દેવસ્થાન ટ્રસ્ટ દ્વારા આ સોનાની કિંમત 68.20.875 રૂપિયા ની ઘણી છે.સાથે માઇ ભક્તે આ સોનાનું દાન કરી અને ધન્યતા અનુભવી હતી, માઇ ભક્તે અંબાજી મંદિર ટ્રસ્ટને સોનાનું દાન કરતી સમયે પોતાનું નામ ગુપ્ત રાખવા જણાવ્યું હતું. તેમજ રાજકોટના માઇ ભક્તે માં અંબેના મંદિરમાં સોનાનું દાન કર્યું જે ખુબ આનંદની વાત છે.અંબાજી મંદિર દેવસ્થાન ટ્રસ્ટ દ્વારા રાજકોટના ભક્ત નું દાન સ્વીકારવામાં આવ્યું હતું લોકડાઉન બાદ જ્યારથી અંબાજી મંદિર ખુલ્યું છે ત્યારથી લોકો પણ અંબાજી મંદિરમાં માંઅંબે ના દર્શન કરવા આવી રહ્યા છે .ભક્ત દ્વારા 68.20.875 ની કિંમતનું સોનાનું દાન અંબાજી મંદિરને રાજકોટના ભક્તે દાન કરી અને પોતાનું નામ ગુપ્ત રાખ્યું હતું.

0Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1,157 views