કોટડા ટાઇમ્સ ન્યુઝ ની અસર હડાદ માં ગટરો ની ઢેર ની જગ્યાએ પાકા રસ્તા નું નિર્માણ

રિપોર્ટ -પ્રકાશ ડામોર (Kotdatimes.com)
28/1/2021

દાંતા તાલુકા ના હડાદ ગામ માં ઠેર ઠેર કચરાનો ઢેર જોવા મલતો હતો.આ બાબત ને ધ્યાનમાં રાખીને કોટડા ટાઇમ્સમાં ના રિપોર્ટર પ્રકાશ દ્વારા 16/12/2020 ના આ મુદ્દા ને ઉઠાવ્યો હતો. આના થોડા દિવસ બાદ પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર ની આસપાસ જ્યા ગંદકી હતી ત્યાં માટી નાખીને રસ્તા ઠીકઠાક કરી દીધો હતો.પણ શાયદ માટી ના કારણે વધારે દિવસ સુધી સાફ સફાઈ ના રહે અથવા સાફ કરવા માં દિક્કત ન આવે તેના માટે આરોગ્ય કેન્દ્ર જોડે પાકા રસ્તા નું કામ ચાલુ કરેલ છે.

0Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

793 views