પોશિના માં ગાંધી જયંતી અને રાષ્ટ્રીય સ્વચ્છતા દિવસ નિમિત્તે હેન્ડ વૉશ કાર્યક્રમ યોજાયો

રિપોર્ટ- નવજીભાઈ ડાભી(kotdatimes)
02/10/2020

આજરોજ 151મી ગાંધી જયંતી તેમજ રાષ્ટ્રીય સ્વચ્છતા દિવસ નિમિત્તે પોશીના તાલુકાના આઇસીડીએસ શાખા અને આંગણવાડીઓના સંયુક્ત પ્રયાસથી પોશીના પ્રાથમિક શાળા પ્રટાગણ આંગણવાડી કેન્દ્રમાં “હેન્ડ વૉશ” કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો.જેમાં 10 આંગણવાડી કાર્યકર બહેનોએ ઉપસ્થિત કિશોરીઓને સ્ટેપ બાય સ્ટેપ હેન્ડ વૉશ કરવાની પધ્ધતિ 10-10 ના ગ્રુપમાં ઉભા રાખી સોશિયલ ડિસ્ટન્સ સાથે સમજાવી હતી.અને હાજર કિશોરીઓને કિટ અને પ્રમાણપત્રો આપવામાં આવ્યા હતા.


કાર્યક્રમમાં આઇસીડીએસ શાખા માંથી બ્લોક કોડીનેટર,સરપંચ શ્રી,તલાટી શ્રી,અને પંચાયતના સભ્યો,પ્રાથમિક શાળાનો સ્ટાફ તેમજ દરેક આંગણવાડી કેન્દ્રોમાંથી કાર્યકર બહેનો,તેડાઘર બહેનો,તેમજ પોશીના સ્વામીવિવેકાનંદ સંયોજન અને GAP સંસ્થામાંથી લિંક વર્કર ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.આમ ગાંધી જયંતી પર્વ તેમજ સ્વચ્છતા દિવસ કાર્યક્રમની ઉજવણી સારા સહયોગથી સંપન્ન કરવામાં આવ્યો.

0Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1,073 views