દાંતા: તાલુકાના ગ્રામ પંચાયત હડાદ બજારમાં ગંદકીનો અંબાર જોવા મળ્યો‌.

રિપોર્ટ: પ્રકાશ ડામોર(Kotdatimes.com)
16/12/2020

બનાસકાંઠાના દાંતા તાલુકાના હડાદ બજારમાં સિદ્ધેશ્વર મહાદેવ મંદિરના પાછળ ગંદકી નો અંબાર જોવા મળી આવ્યો છે.
વધુ જાણકારી મળી આવે છે. સિધેશ્વર મહાદેવના પૂજારી અમરીશ જાની તેમણે ટેલિફોન દ્વારા જણાવતા સ્થળ પર જવાથી મંદિરના પાછળના પહેલાના ઢગલા જોવા મળી આવે છે. વાત કરવામાં આવે તો હડાદ બજારમાં મોટા પ્રમાણે ઠેરઠેર જગ્યાઓ પર ગંદકીના ઢગલે ઢગલા જોવા મળી રહે છે.
શું? હડાદ ગામ પંચાયત તરફ થી આવી ગંદકી નો અંબાર દૂર કરવામાં આવશે કે કેમ હવે તે જોવાનું રહે છે.

0Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1,287 views