સેબલિયા ની લોકાઈ માં સમાજ ના નવા નિયમ માની જુના રિવાજ નો કર્યો ખંડન

રિપોર્ટ -જંયતી ગમાર(Kotdatimes)
29/1/2021

ખેડબ્રહ્મા પોશિના અને દાંતા ના આદિવાસી વિસ્તાર માં બદલાવ ની પહેલ કરનાર સમસ્ત આદિવાસી ડુંગરી ભીલ સમાજ ટ્રસ્ટ સફળતા ની પંથે છે. આના દ્વારા ત્રણેય તાલુકા ના ગામો માં મિટિંગો કરી સમાજ ના લોકો ને જાગૃત કરવાની પહેલ ચાલુ છે. આદિવાસી સમાજ દ્વારા લોકાઈ માં કરેલ ફેરફાર આજે પોશિના તાલુકા ના સેબલિયા માં પ્રત્યક્ષ જોવા મળ્યા.

આજે આ ગામ માં ગમાર શન્તા બેન ગુલાબભાઈ લાલાભાઈ ની પુત્રી ની લોકાઈ હતી.જેમા રૂમાલ પ્રથા અને જે ફેરફાર સમાજ એક ફેબ્રુઆરી થી સમાજ માં લાગું કરવાનું છે તે આજ થી જ ચાલુ કરી દીધા.આ શરૂઆત બહુજ સુંદર છે અને આના કારણે દરેક ગામમાં બદલાવ આવશે. આ ગામ ના આગેવાન યુવા અને પંચ દ્વારા પણ બધા ગામ લોકો અને સમસ્ત આદિવાસી સમાજ ને લોકાઈ માં થયા ફેરફાર સ્વીકાર કરવા નિવેદન કર્યુ હતુ.

0Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1,686 views