પાંચ માં ભાગમાં પણ વધારાના મજૂરો ભાગીયાના ભાગમાંથી કપાય છે

ખેતીહર મજૂર અધિકાર મંચ દ્વારા ભાગીયા શ્રમિક બેઠકો યોજાઇ રિપોર્ટ- પ્રકાશ ડામોર (20/8/2021)છેલ્લા ૧૫ વર્ષ થી મજૂરો ના અધિકારો માટે લડતું મંચ એટલે કે ખેતીહર મજુર અધિકાર મંચ.આ મંચ ના માધ્યમ થી... Read more »

પોશીના તાલુકાના દંત્રાલ મુકામે જ્ઞાનશક્તિ દિનની ઉજવણી

Kotdatimesરિપોર્ટ-પ્રકાશ ડામોર ગુજરાતી ફિલ્મ સ્ટાર અને ઈડરના ધારાસભ્ય હિતુ કનોડિયાના હાથે દંત્રાલ ગામમાં પ્રાથમિક શાળાનું લોકાપર્ણ કાર્યક્રમ દરમિયાન નવીન શાળાનું ઉદઘાટન કરવા માં આવ્યું હતું. વાત કરવામાં આવે તો પોશીના તાલુકા પંચાયતના... Read more »
167 views