બેરોજગારી ના વિશે પોશિના દંત્રાલ ના ડાભી કિરણ ભાઈ શું કહે છે આવો વાંચીએ

લેખ – કિરણ ડાભી(Kotdatimes)17/9/2020 વર્તમાન સમયમાં આપણાં ભારત દેશમાં અનેક પ્રકારની ગણી બધી સમસ્યાંઓ જોવાં મળે છે.તેમાં “બેરોજગારી” એ સૌથી મોટી અને વિકટ સમસ્યાં છે. એક બાજું કોરોનાંનો કેર વર્તી રહ્યો છે,... Read more »

कैसे बचाये लाखो रूपये – आइये जाने कोटडा टाइम्स के साथ – खुलवाये पीपीएफ अकाउंट

लेख – अल्का बुंबडिया (kotdatimes)15/9/2020 पीपीएफ अकाउंट (पब्लिक प्रोविडण्ड फंड) भारत सरकार की ओर से अपने नागरिकों को उपलब्ध कराई गई ऐसी बचत योजना है जो ट्रिपल E [EEE-Exempt(छुट)-Exempt श्रेणी में रखी... Read more »